این سه دسته رونمیتونم فراموش کنم؟

 سه دسته ازآدمهاراهیچ گاه فراموش نمیکنم...
کسانی که درسختی ها یاریم کردند
کسانی که درسختی ها رهایم کردند
کسانی که درسختی ها گرفتارم کردند...

۰ نظر ۲ لایک:)
أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرَىٰ
آیا انسان نمى داند که خداوند همه اعمالش را مى بیند؟
آیه۱۴-سوره علق
:)طراح قالب آقاعرفان وادیت شده توسط علی آقا:) قدرت گرفته از بلاگ بیان