تقلب:)

سلام:))

تقلب، بسیار کار پسندیده ایست که یک دانش آموز یا دانشجو رو در یک

امتحان موفق و موید میکند.

راه های تقلب:

۱)نوشتن فرمول های مهم بر کف دست:)

۲)نوشتن ریز مسائل یا عبارات یا جملات سخت بر

روی کاغذ ۵در۶ و کوچکتر:)

۳) نوشتن مطالب مهم و کلیدی و مخفی کردن آنها

زیر لباس یا داخل آستین کت:)

۴)بقیه روش ها رو شما بگید؟

هدف، موفقیت دانشجوها ودانش آموزان کشورم است:))


پست من، یه شوخی بیشتر نیست:))
ضمناً، اجرا کردید، لو رفتید، بنده هیچ مسولیتی را در این مورد نخواهم پذیرفت:)


۲۳ نظر ۸ لایک:)

امام زمان(عج)

برای ظهورآقا،امام زمان(عج) ،صلوات دل چسپی

بفرستید:)


اقا،امام زمان باظهورش،کله شیطان رامیکنه میندازه
کنار:))))))))))


۰ نظر ۳ لایک:)

خدایاشفایم بده؟

خدالطفاًکمک کن تاترکش کنم وشفایابم

خدالطفاً😭😭😭😭😭😭😭😭


راهنمایی:ترک موادمخدرمنظورم نیست ولی اون هزاران

برابربدترازاین موادمخدراست.

۱۰ لایک:)

علی،خودشوخیلی دوست داره:)

علی من عاشقتم:)

قربون اون زلفای خوشکلت بشم

علی دندونات خیلی،قشنگن

لبات وقتی خندونن عاشقیم بهت هزاربرابرمیشه

علی جونم،هرکاری که دوست داری انجام بده

به دیگران هم خدمت کن وزودخدمتتوفراموش کن

که توبرای خداانجام میدی نه خلق خدا...

علی،تومیتونی کاری باشیطان بکنی که نتونی گناه بکنی

وشیطان توروبه کارخیردعوت میکنه

علی،توبهترین توجهان نیستی ولی توزندگی خودت بهترینی

فدات بشم الهی

علی جونم،وقتت روصرف کارهای بیهوده نکن

علی به خودت عطربزن وخودت روخوشبووزیباکن

تامردم وقتی باهات حرف میزنن ازبوی عطرت هم

لذت ببرن وهم حرفت شنیدنی ترباشه

وهمچنان جلونامحرم صورتت روبندازپایین

وحتی چشمتموببندکه نبینیش

هرسنی میخوادباشه

وازدیدن عکس های نامحرم هم دوری کن

هرمطلبی رانخون،هراهنگی رانشنو

هرکاری رونکن

وازشیطان فرارکن

حتماً،بااحترام بادیگران رفتارکن

هزاران چیزیادبگیر

واسرارزندگیت روپیش هرادمی فاش نکن

وحرف کم بزن

اینقدرتاازت سوال نکردن،حرف نزن

سرت توکارخودت باشه

خودتودوست داشته باش تادیگران دوست داشته باشند:)


«گفتگوخودم باخودم»

۰ نظر ۲ لایک:)

علی،ادم میشود:))

دوهفته همچین شیطان بازیم دادکه باعث شدیه کارهایی بکنم

که الان شرمندم ودوست دارم به دوهفته پیش برگردم

ولی نمیشه نمیشه

اصلاً،هرچه نفسم گویدخلافش انجام میدم تاعقلم راضی باشد

وشیطان بندهاشوارم بازکن بره گورشوگم کنه

وبنده خوب خدابشم

وعاشق امام زمانم:)

۰ نظر ۰ لایک:)
أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرَىٰ
آیا انسان نمى داند که خداوند همه اعمالش را مى بیند؟
آیه۱۴-سوره علق
:)طراح قالب آقاعرفان وادیت شده توسط علی آقا:) قدرت گرفته از بلاگ بیان