باران

باران نمیباردومن ازپشت پنحره ابرهارومینگرم

که خداکندیه چیزبرسرشان بزند

عاشق ابرهای دیگه شندوبهم نزدیک شوند

ودست بردست هم دهندوشهرم رابارانی کنند

ولی نمیکنن

این ابرهابرای هم جای عاشق

شدن شکلک بازی درمیارند

وهروهربرزمینیان میخندند

۲ نظر ۲ لایک:)
أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرَىٰ
آیا انسان نمى داند که خداوند همه اعمالش را مى بیند؟
آیه۱۴-سوره علق
:)طراح قالب آقاعرفان وادیت شده توسط علی آقا:) قدرت گرفته از بلاگ بیان