نیمه پنهان آمریکا

آمریکا، سرزمین پندارهای غلط و یک سراب وهم آلود است، ظاهر این سراب، از دور پر از زرق و برق وجلوه گری و جاذبه است و وقتی به آن می رسیم، تمامی این جلوه گری ها (که البته فقط با نفس ما سخن میگفتند) در یک آن، چون حبابی می ترکند و برهوتی از حاکمیت پول سالاری و ماشینیزم و از خودبیگانگی و تنهایی در برابر ما خودنمایی میکند و این ذات و هم آلود، برخاسته از طبیعت شیطانی است، زیرا شیطان در وهم بشر خانه می کند.


وهم یعنی چه؟
۰ نظر ۱ لایک:)
أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرَىٰ
آیا انسان نمى داند که خداوند همه اعمالش را مى بیند؟
آیه۱۴-سوره علق
:)طراح قالب آقاعرفان وادیت شده توسط علی آقا:) قدرت گرفته از بلاگ بیان