هوای آلوده:((

با استشناق هوای آلوده ، داریم کم کم کار خودمون را میسازیم

و خودمون رو برای سرطان و دور از جونمون مرگ آماده میکنیم:(


۹ لایک:)
أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرَىٰ
آیا انسان نمى داند که خداوند همه اعمالش را مى بیند؟
آیه۱۴-سوره علق
:)طراح قالب آقاعرفان وادیت شده توسط علی آقا:) قدرت گرفته از بلاگ بیان