عاشقتم، عزیز ترین فرد زندگیم

سلاااامم:)))

من، عاشق و دیوونه فردی هستم که من رو یه

لحظه، فراموش نمیکنه و در تمامی دعاها و نمازش

من رو دعا میکنه، و اون هم عاشق و دیووونه منه:))

اون خودش، خودشو میشناسه، ولی عزیز ترین فرد زندگیمه:))

۱۳ لایک:)
أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرَىٰ
آیا انسان نمى داند که خداوند همه اعمالش را مى بیند؟
آیه۱۴-سوره علق
:)طراح قالب آقاعرفان وادیت شده توسط علی آقا:) قدرت گرفته از بلاگ بیان